محاسبه bmi

محاسبه شاخص توده بدنی

bmi

شاخص bmi

شاخص توده بدنی یا bmi از دیرباز مورد توجه متخصصین تغذیه و پزشکی بوده است. bmi بیانگر تناسب بین قد و وزن می باشد. به یاد داشته باشید این شاخص در کنار فاکتورهای دیگری چون اندازه ی جثه، وزن عضلات، وزن و درصد چربی کل معنا می یابد.

تفسیر نتایج bmi

در محاسبه شاخص توده بدنی -bmi در صورتیکه BMI کمتر از ۱۸/۵ باشد به معنای کمبود وزن می باشد. اگر bmi در بازه ی ۱۸/۵ تا ۲۴/۹ باشد به معنای تناسب قد و وزن طبیعی می باشد. bmi ۲۵ تا ۲۹/۹ نشان دهنده ی اضافه وزن و بالاتر از ۳۰ تا ۳۴/۹ چاقی درجه یک را نشان می دهد. شاخص توده بدنی بالاتر از ۳۵ چاقی درجه دو می باشد.

بسیاری از افراد با وجود داشتن bmi در بازه ی استاندارد، به علت داشتن عادات غذایی ناصحیح، نیازمند کنترل های غذایی می باشند، حال آنکه افرادی با bmi بالا به علت وزن عضلانی بیشتر، از تناسب اندام برخوردارند.