پرداخت موفق

{user:display_name}،
با تشکر از شما،

پرداخت شما با موفقیت انجام شد.

از اینکه فرم رژیم آنلاین را پر کردید متشکریم. ظرف دو روز کاری اطلاعات دربافتی بررسی خواهد شد و متناسب با آن رژیم اختصاصی برای شما ارسال می گردد.

{payment_table}