tabbouleh

۳۰ مرداد, ۱۳۹۷
طرز تهیه تبوله

طرز تهیه تبوله لبنانی

یک شام کاملاً سبک، با مزه ای فوق العاده برای آنان که در رژیم مدیترانه ای هستند. طرز تهیه تبوله بسیار ساده است.